Sťahel, Richard. 2020. «Environmentalism As a Political Philosophy for the Anthropocene». Anthropocenica. Revista De Estudos Do Antropoceno E Ecocrítica 1 (Novembro). https://doi.org/10.21814/anthropocenica.3089.