Mendes, M. do C. «Environmental Crisis in José Saramago`s Fiction». Anthropocenica. Revista De Estudos Do Antropoceno E Ecocrítica, vol. 2, Novembro de 2021, doi:10.21814/anthropocenica.3655.