[1]
López, P.D. 2019. Alexandre Rodríguez Guerra (Ed.) "Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico. Vigo: Universidade de Vigo-Servizo de Publicatión, 2016, 330 PP. Diacrítica. 32, 2 (Jul. 2019), 505–512. DOI:https://doi.org/10.21814/diacritica.452.