López, P. D. (2019). Alexandre Rodríguez Guerra (Ed.) "Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico. Vigo: Universidade de Vigo-Servizo de Publicatión, 2016, 330 PP. Diacrítica, 32(2), 505–512. https://doi.org/10.21814/diacritica.452