A familia sometida a un exercicio de enxeñería conceptual

Retorcendo o termo na busca dunha alternativa coidadosa desde unha pedagoxía 'queer' dos afectos

Autores

DOI:

https://doi.org/10.21814/2i.5588

Palavras-chave:

familia, enxeñería conceptual, pedagoxía 'queer' dos afectos

Resumo

Contra-relatar a idea de familia, ou incluso falar de abolila, semella un imperativo a recuperar fronte a todas esas violencias que acompañan as loitas polas liberdades das disidencias sexuais e de xénero. Ademais de polas demandas, pasadas e presentes, de outras formas de estar no mundo e relacionarse, á marxe dos itinerarios vitais cisheterosexuais monógamos; aínda que nada haxa máis importante que a familia.

Sábese que hai algo que asusta cando se fala de abolición, tal  como reflexiona Lewis (2023); porque isto obriga a un desafío senti-mental bastante aterrador: “pero, se eu quero á miña familia!”.

O presente traballo pretende, a través dun exercicio de enxeñería conceptual, analizar a familia, recordando que os significantes non son esenciais, senón simples obxectos de acción, ferramentas que producimos para afrontar a realidade e, por tanto, elementos susceptibles de avaliación e, segundo o caso, de reparación.

Nun momento no que o concepto de familia parece non funcionar, propoñemos unha reflexión favorable á postura abolicionista, sobre os seus límites e naufraxios, acompañada dunha proposta de intervención socioeducativa, enmarcada nunha pedagoxía queer dos afectos, resultado de repensar ese lugar ao que pertencer, onde sentirse a salvo e fabricar mundo.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

Ahmed, S. (2017a). Vivir una vida feminista. Barcelona: Bellaterra.

_____ (2017b) La política cultural de las emociones. Cidade de México: Centro de Investigaciones y Estudios de Género.

Lorde, A. (1986). «No Hay Poemas Honestos sobre Mujeres Muertas» em Our Dead Behind Us, New York, Norton.

Bordieu, P. (1988). El sentido práctico. Madrid: Taurus.

Butler, J. (2009). Dar cuenta de sí mismo. Violencia ética y responsabilidad. Buenos Aires: Amorrortu.

Butler, J. y Athanasiou, A. (2013). Dispossession: The Performative in the political. Cambridge: Polity Press.

Butler, J. (2016). Los sentidos del sujeto. Herder Editorial.

Chalmers, D. J. (2020). What is conceptual engineering and what should it be? Inquiry, 1-18. Disponível em https://doi.org/10.1080/0020174X.2020.1817141

De Beauvoir, S. (1987). La fuerza de las cosas. Barcelona: Edhasa.

Deleuze, G. e Guattari, F. (1985). El anti Edipo: capitalismo y esquizofrenia. Barcelona: Paidós.

Firestone, S. (2023). La dialéctica del sexo. Barcelona: Verso.

Fricker, M. (2007). Injusticia epistémica. Barcelona: Herder.

Friedan, B. (2017). La mística de la feminidad. Madrid: Cátedra.

hooks, b. (2023). Todo sobre el amor. Barcelona: Paidós.

King, T. L. (2018). Black 'Feminisms' and Pessimism: Abolishing Moynihan's Negro Family. Theory & Event 21(1), 68-87. Disponível em https://doi.org/10.1353/tae.2018.0002.

Kollontai, A. (2013). El Comunismo y la familia. Asparkía. Investigació Feminista, 20, 215–227. https://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/458

Lewis, S. (2023). Abolir la família. Un manifiesto por los cuidados y la liberación. Madrid: Traficantes de sueños.

Millet, K. (2017). Política sexual. Madrid: Cátedra.

permuy, a.; Villar, M. e Méndez, M. J. (2023). Cuerpos en vínculo en un círculo virtual de cuidados: una experiencia de pedagogía feminista del sentir. En Gajardo, K e Cáceres-Iglesias, J. (coords.), Soñar en grande es soñar juntas. En busca de una educación crítica e inclusiva (pp. 795-818). Barcelona: Octaedro.

Preciado, P. (2016). Manifiesto contrasexual. Barcelona: Anagrama.

Reyes, R. A. (2015). A Forgotten Latina Trailblazer: LGBT Activist Sylvia Rivera. NBC News. Disponível em https://www.nbcnews.com/news/latino/forgotten-latina-trailblazer-lgbt-activist-sylvia-rivera-n438586

Rich, A. (2019). Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia e institución. Madrid: Traficantes de sueños.

Rothberg, E. (2022). Sylvia Rivera. National Women’s History Museum. Disponível em https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/sylvia-rivera

Save the Children (2023). Por una justicia a la altura de la infancia. Disponível em https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2023-10/Por_una_justicia_a_la_altura_de_la_infancia_STC_ES.pdf

Xefatura do Estado (2005). “Lei 13/2005, de 1 de xullo, pola que se modifica o Código Civil en materia de dereito a contraer matrimonio”. Boletín Oficial del Estado, 157, (xullo): 26362-23634. Disponível em https://www.boe.es/eli/es/l/2005/07/01/13

Downloads

Publicado

2024-06-23

Como Citar

permuy, aixa, & Latorre Ruíz, E. (2024). A familia sometida a un exercicio de enxeñería conceptual: Retorcendo o termo na busca dunha alternativa coidadosa desde unha pedagoxía ’queer’ dos afectos. Revista 2i: Estudos De Identidade E Intermedialidade, 6(9), 11–23. https://doi.org/10.21814/2i.5588